Ruth Marthaförening

Ruth marthaförenings styrelse 2024

Övre raden från vänster: Patricia, Anca, Mia, Matilda, Terese, Jenna. Nedre raden från vänster: Katarina, Nina, Sofia, Carolina. På bilden saknas: Emilia & Ninni. 

Styrelsens uppgiftsfördelning

  • Föreningsordförande: Mia Salminen
  • Vice föreningsordförande: Jenna Matintupa
  • Sekreterare: Ann-Catrin Granroth
  • Kassör: Patricia Ljungqvist
  • SoMe-ansvarig: Matilda Hassel 
  • Rakel-representant: Ninni Enlund
  • Styrelsemedlemmar: Nina Hägen, Katarina Aro, Sofia Grynngärds
  • Ersättare: Emilia Nord, Carolina Svartsjö, Terese Backlund 

Kontaktuppgifter: 

E-post: ruthmarthaforening@gmail.com

Postadress (ordförande): Mia Salminen, Lingonvägen 26, 65320 Vasa

Du kan även kontakta oss via Facebook eller Instagram. Skicka ett meddelande, så svarar vi så snabbt vi kan! 

Kontaktuppgifter

Ruth marthaförening rf

ruthmarthaforening@gmail.com

Instagram: @ruthmarthaforening

Mia Salminen

Ordförande

 

Jenna Matintupa

Vice ordförande

   

Ann-Catrin Granroth

Sekreterare