Ruth Marthaförening

Ruth marthaförening 

Ruth marthaförening rf grundades i januari 2018, efter att grundarna Emilia Nord, Sofia Grynngärds och Jessica Söderholm såg ett tomrum och behov av en egen marthaförening i Vasa och Korsholm. Idag har föreningen 80 medlemmar, och sträcker sig från södra Korsholm, via Vörå, ända upp till Karleby. Föreningen har även en krets i Karleby, vid namn Rakel

Ruhs målgrupp är "kvinnor mitt i livet". Medlemmarnas ålder sträcker sig från 25 år uppåt, och sålänge man är intresserad av den verksamhet som föreningen ordnar är man välkommen med. Som medlem i Ruth marthaförening får man ta del av de evenemang som föreningen ordnar, endera gratis eller till ett reducerat medlemspris. Utöver det är man som medlem i Ruth marthaförening även medlem i Finlands svenska Marthaförbund, och får därigenom exempelvis en medlemstidning och gå på deras evenemang. 

I verksamheten försöker föreningen alltid ha ett varierat utbud program åt medlemmarna. Både större och mindre evenemang ordnas varje månad, och medlemmarna deltar enligt eget intresse och tid. Föreningen har under år 2023 ordnat en ölprovning, gjort midsommarkransar, ordnat after work-träffar och besökt systerföreningar i trakten. Föreningen har även ett flertal klubbar med olika teman som träffas regelbundet. 

Föreningens styrelse är Ruthor som vill vara med och ordna evenemang och ta ett större ansvar för föreningens utveckling. Föreningen består av en ordförande, sju ordinarie medlemmar och tre ersättare. Oberoende vilken roll man har i styrelsen, är man alltid välkommen med på möten för att vara med och besluta om föreningens framtid. 

Föreningens medlemsavgift är 42 € per kalenderår. Av denna summa går 30 € till Finlands Svenska Marthaförbund, och 12 € går till föreningen. Medlemsavgiften används idag i första hand till löpande kostnader som föreningen har, exempelvis bankkostnader. De medlemsintäkter som blir över, samt tack vare understöd som föreningens styrelse aktivt söker, har föreningen kunnat hålla kvar avgiften på samma nivå ända sedan föreningen grundades. 

Kontaktuppgifter

Ruth marthaförening rf

ruthmarthaforening@gmail.com

Instagram: @ruthmarthaforening

Mia Salminen

Ordförande

 

Jenna Matintupa

Vice ordförande

   

Ann-Catrin Granroth

Sekreterare