Ruth Marthaförening

I Ruth marthaförening finns för närvarande en krets. Kretsen Rakel finns i Karleby, och har idag cirka 20 medlemmar. 

En krets är en grupp som träffas regelbundet. Rakel är en krets på grund av den geografiska distansen mellan Vasa och Karleby, för att medlemmarna i Karleby med omnejd ska ordna egna evenemang åt sina medlemmar. Alla medlemmar är medlemmar i Ruth marthaförening. 

Kretsens kontaktperson är Sara (+358 40 8478930), som kan svara på frågor om verksamheten, kommande träffar och annat som berör Rakel. 

Alla är välkomna med på Rakels träffar, både marthor och de som funderar på att bli det!

För att starta en krets behövs tre personer. Man kan starta kretsar på en annan ort än där Ruth är aktiv, eller för att specialisera sig på en viss typ av verksamhet och aktiviteter. Ruth Marthaförening vill gärna vara delaktiga i kretsarnas verksamhet, och hjälper till med det administrativa för att grunda kretsen. 

Föreningen har även några klubbar, som inte är registrerade kretsar men som träffas regelbundet kring ett visst tema. 

Vill du starta en ny klubb eller krets? Eller bara tipsa om ett bra tema som föreningen kunde ha? Ta kontakt till ordförande Mia Salminen på ruthmarthaforening@gmail.com så funderar vi vidare på det!

Kontaktuppgifter

Ruth marthaförening rf

ruthmarthaforening@gmail.com

Instagram: @ruthmarthaforening

Mia Salminen

Ordförande

 

Jenna Matintupa

Vice ordförande

   

Ann-Catrin Granroth

Sekreterare