Ruth Marthaförening

Styrelsemöte 7.5.2024

13.05.2024 kl. 17:26
Efter varje styrelsemöte kommer en sammanfattning av mötet sättas upp på föreningens hemsida.

Den 7 maj höll styrelsen möte hemma hos ordförande Mia Salminen. Nio styrelsemedlemmar deltog och vi gick igenom de senaste evenemangen som alla varit lyckade. Vi har bland annat haft en två dagar lång retreat på Bergö i Malax, en stickträff i Kokkola och så har mammaklubben besökt föreställningen OAS på Wasa teater. Kretsen Rakel har gjort mat utomhus. 

Till vår stora glädje har vi också fått flera ekonomiska bidrag till vår verksamhet och under mötet delade vi upp dem mellan de kommande evenemangen.

Och på tal om evenemang! Det är mycket roligt på gång. Kommande AW:n hålls på Pharmacy house den 16.5 och 24.6. Bokklubben träffas den 20.5 och stickklubben den 26.5. Vi ordnar även en sommarfest med skumppayoga och mat den 6.6 på Marthabo i Kvevlax. Till hösten ordnas bland annat en föreläsning, broderikurs och julbrunch.   

På mötet kunde vi också konstatera att föreningen fortsätter att locka nya medlemmar. Vi är nu hela 88 Ruthor. 

Glad vår önskar styrelsen alla medlemmar! 

Ann-Catrin Granroth
Kontaktuppgifter

Ruth marthaförening rf

ruthmarthaforening@gmail.com

Instagram: @ruthmarthaforening

Mia Salminen

Ordförande

 

Jenna Matintupa

Vice ordförande

   

Ann-Catrin Granroth

Sekreterare