Ruth Marthaförening

Kallelse till årsmöte 2024

22.01.2024 kl. 10:32

Välkomna på årsmöte! 

Ruth Marthaförening rf är glada över att årsmötet har blivit ett evenemang som alla andra i föreningen: ett evenemang där vi träffas och umgås. 

Under årsmötet behandlas stdgeenliga ärenden, och föreningens medlemmar har rösträtt i röstningsärenden. Man är dock välkommen att delta även om man inte är medlem, det är ett ypperligt tillfälle att lära känna föreningen på! 

Föreningens årsmöte ordnas söndagen 11.2.204 vid SFV, inklusive brunch. Mera info samt anmälan hittas under evenemanget i evenemangskalendern. 

Välkomna! 

Årsmötets föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av närvaro
 3. Val av mötesordförande, vice mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare samt rösträknare. 
 4. Konstaterande av mötets laglighet
 5. Verksamhetsberättelse för 2023.
 6. Bokslut för 2023 jämte revisorernas utlåtande. 
 7. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet. 
 8. Val av styrelseordförande för kommande verksamhetsår. 
 9. Val av styrelsemedlemmar för kommande 2 verksamhetsår. 
 10. Val av revisorer samt verksamhetsgranskare för kommande verksamhetsår. 
 11. Val av ombud och ersättare till Marthaförbundets årsmöte 2024. 
 12. Fastställande av medlemsavgift för 2024. 
 13. Verksamhetsplan 2024. 
 14. Budgetförslag 2024. 
 15. Övriga ärenden som styrelsen har beslutat att skall behandlas. 
 16. Övriga ärenden som enskilda medlemmar begärt att skall behandlas. 
 17. Mötets avslutas. 
Matilda Hassel
Kontaktuppgifter

Ruth marthaförening rf

ruthmarthaforening@gmail.com

Instagram: @ruthmarthaforening

Mia Salminen

Ordförande

 

Jenna Matintupa

Vice ordförande

   

Ann-Catrin Granroth

Sekreterare