Ruth Marthaförening

Enkät åt medlemmarna - hur vill du ta del av information från Ruth?

02.11.2023 kl. 08:44

Hur vill du få info om föreningens evenemang? Den frågan vill vi i föreningens styrelse gärna få svar på inför 2024! 

Ruth marthaförening har för tillfället många informationskanaler: hemsidan är den främsta med all info som kan tänkas behövas både om föreningen och evenemangen, via instagram försöker vi sprida föreningens budskap och gemenskap, och på facebook finns förrutom föreningens profil även en medlems-grupp. Utöver dessa har whatsapp börjat användas inom kretsen Rakel och föreningens klubbar. Huhh, det blir en hel del att ha koll på. 

Inför 2024 vill vi göra detta enklare. Där för har vi skapat en kort enkät där vi ber våra medlemmar fylla i senast 30.11 hur man själv upplever att man bäst nås av föreningens utskick. Eller inte nås. Eller önskas nås - allt är välkommet! 

Som förslag inför 2024 har föreningen också att helt skrota medemsgruppen på Facebook, och istället övergå till att användaa en Whatsapp-community. Även detta får man ta ställning till i enkäten. 

Enkäten hittars här. 

Vi tackar alla Ruthor som kan ta sig ett par minuter tid att fylla i vår informations-enkät, så att vi vet hur ni vill ha info inför kommande år! 

Matilda Hassel
Kontaktuppgifter

Ruth marthaförening rf

ruthmarthaforening@gmail.com

Instagram: @ruthmarthaforening

Mia Salminen

Ordförande

 

Jenna Matintupa

Vice ordförande

   

Ann-Catrin Granroth

Sekreterare