Ruth Marthaförening

Finlands svenska Marthaförbunds årsmöte i Vasa

04.05.2024 kl. 09.00 – 21.00

All information om årsmötet, samt anmälan till mötet och kvällsfesten sker via Marthaförbundets hemsida. 

Allt om årsmötet i Vasa. 


Plats
Yrkesakademin, Vasa
Kungsgårdsvägen 30 A
65380 Vasa

Kontaktuppgifter

Ruth marthaförening rf

ruthmarthaforening@gmail.com

Instagram: @ruthmarthaforening

Mia Salminen

Ordförande

 

Jenna Matintupa

Vice ordförande

   

Ann-Catrin Granroth

Sekreterare