Ruth Marthaförening

Kom med i styrelsen 2024

13.11.2023 kl. 16:59
Är du intresserad av att sitta med i Ruths styrelse? Då är det dig vi söker!

Ruth Marthaförening rf byter styrelse en gång per år, under årsmötet som äger rum i februari. På årsmötet väljs föreningens ordförande för det pågående kalenderåret, och de övriga styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två kalenderår. Styrelsen består av 5-10 ordinarie medlemmar samt 3-6 ersättare. 

Är du rätt person till styrelsen? 

 • Du vill aktivt vara med och utveckla föreningen framåt. 
 • Du vill delta i planeringen av verksamheten och större evenemang. 
 • Du tar gärna på dig ansvaret att ordna evenemang tillsammans med 1-2 ur styrelsen. 
 • Du är intresserad och inspirerad av Ruths verksamhet. 

I Ruth Marthaförening är styrelsen den som aktivast ordnar evenemang. Varje evenemang har två ansvarspersoner inom styrelsen, som arbetar tillsammans med kassören och some-ansvarige för att genomföra evenemangen i äkta Ruth-anda. Man får även vara med och planera verksamheten i stort och utveckla föreningen framåt. Som styrelsemedlem får du inte betalt för ditt arbete, men du samlar på dig mycket erfarenhet om föreningsadministration och nätverk för livet!

Vilka poster finns i Ruths styrelse? 

 • Ordförande, väljs för 1 år åt gången. 
 • Vice ordförande, som sköter föreningens möten ifall ordförande är frånvarande. 
 • Sekreterare, som sköter om protokollen för möten. 
 • Kassör, som sköter om föreningens ekonomi och bokföring. 
 • Some-ansvarig, som sköter om hemsidan och sociala medier.
 • Ordinarie medlemmar, utan specifik uppgift i övrigt än att delta i styrelsearbetet. 
 • Ersättare, som även deltar i möten och planeringen. 

Du kan läsa mer om Ruths styrelse här. 

Anmäl ditt intresse att sitta med i styrelsen, eller nominera någon du tycker föreningen borde kontakta för uppdraget, genom att maila in till ruthmarthaforening@gmail.com. 

På frågor kring styrelsearbete svarar ordförande Mia Salminen: +358 40 5051004

Matilda Hassel
Kontaktuppgifter

Ruth marthaförening rf

ruthmarthaforening@gmail.com

Instagram: @ruthmarthaforening

Mia Salminen

Ordförande

 

Jenna Matintupa

Vice ordförande

   

Ann-Catrin Granroth

Sekreterare