Ruth Marthaförening

Hösten bjuder på nya klubbar i föreningen

04.10.2023 kl. 08:52
Under hösten fick Ruth marthaförening två nya klubbar: stickklubben och bokklubben.

Klubbverksamheten är ett sätt för föreningen att tillgdse olika intressen som medlemmarna har. Klubbarna träffas mer regelbundet, en gång i månaden, för att utöva det klubben går ut på. lubbmedlemmarna bestämmer själva om träffarnas tidpunkt och platser via whatsapp-grupper, dit man kommer in genom länkarna som skickats ut i föreningens medlemsbrev eller genom att kontakta klubbarnas ledare. 

Ruths bokklubb läser böcker och samlas sedan för att diskutera dem, endera hemma hos någon eller på en annan passligt plats. I regel läses en bok i månaden. Klubben leds av Jenna Matintupa. 

Stickklubben kom till efter att föreningen ordnade en KAL, knit along, under hösten. I stickklubben får man sticka vad man vill, men deltagarna bestämmer också gemensamma projekt som alla kan delta i. Klubben leds av Mia Salminen. 

Till våren planeras även nya klubbar. En klubb kan ha ett specifikt och pågående intressseområde, som kan pågå under hela året. Nya idéer tas gärna emot, och efter att klubben startats får klubben själv bestämma om sin verksamhet. Har du en idé? Hör av dig till ruthmarthaforening@gmail.com

Matilda Hassel
Kontaktuppgifter

Ruth marthaförening rf

ruthmarthaforening@gmail.com

Instagram: @ruthmarthaforening

Mia Salminen

Ordförande

 

Jenna Matintupa

Vice ordförande

   

Ann-Catrin Granroth

Sekreterare